Van het eerste uur

Schippersgracht – lijnets, 27 x 21 cm

Een mooie speech van Corrie van Raamsdonk op het feestelijk uitje om het 40 jarig bestaan te vieren.

Als enige nog hier aanwezige oprichter van het Grafisch Atelier Maarssen in 1978 vind ik het een voorrecht om mee te maken, dat de vereniging na 40 jaar nog steeds “life and kicking”is.

In de 17  beginjaren was ik secretaris, naast het bezielende voorzitterschap van Rob van den Bor, die als bankman, het geld voor een etspers van het Anjerfonds had weten te bemachtigen.

Bij de oprichting waren ook natuurlijk de aanjaagster en iniatiefneemster voor de oprichting van deze vereniging  Navâh Shumelit, een Israëlische waar we etsles van hadden bij het Cursusprojekt Maarssen,  verder Manon Terheggen en (de helaas pas overleden) Ger Groenewoud.

Je realiseert je op zo’n moment niet dat je 40 jaar na dato nog zal bestaan als vereniging.  We hebben natuurlijk een lange geschiedenis van tentoonstellingen, waarvan sommigen met een opening met 500 man, zoals STRUCTON met life muziek, Het Koetshuis van Oud Zuilen en Villa Mithras van Jan Bouma met Thijs van Leer als openings attractie

Ik hoop van harte dat het huidige bestuur, gesteund door vele leden, de boel bij elkaar weet te houden,  Het bestuur die ik overigens heel erg bedank voor hun inspanningen dit lustrum te vieren en het huidige atelier tot stand te laten komen na de zoveelste gedwongen verhuizing.

Veel geluk en succes met deze klus!!!    Corrie van Raamsdonk.