Exposities

Jaarlijks houdt het GAM in de zomer een expositie ‘Grafiek’. Meestal wordt daarna, indien mogelijk, aansluitend de expositie ‘Anders dan Grafiek’ gehouden. Het GAM is voorts doorlopend bezig met het zoeken naar expositie mogelijkheden zodat er meer geëxposeerd kan worden. Vaak biedt zich in de loop van het jaar nog een mogelijkheid aan.
Hierbij speelt het aanbod van expositieruimte in Maarssen een rol.

 

2019 – De leden zijn zich aan het voorbereiden voor de jaarlijkse expositie in de Wilhelminakapel in Maarssen
Als gezamenlijk thema is gekozen voor klein grafiek: ‘Feest’
Facultatief is het thema: ‘Snelheid’